آگهی استخدامی برشکار البرز 2016-07-01

استخدام برشکار MDF در محدوده گلشهر البرز
  به یک نفر برشکار MDF  آقا در محدوده گلشهر البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۹۷۰۳۲۳۱۹

استخدام برشکار MDF در محدوده گلشهر البرز

  به یک نفر برشکار MDF  آقا در محدوده گلشهر البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۹۷۰۳۲۳۱۹
استخدام برشکار MDF در محدوده گلشهر البرز

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس