آگهی استخدامی بنا کارگر نگین 2016-06-14

استخدام بنا و کارگر در شرکت ساختمانی نگین
  شرکت ساختمانی نگین گستر به تعدادی بنا و کارگر در قم نیازمند است. تلفن : ۰۹۳۵۴۸۸۵۸۸۷

استخدام بنا و کارگر در شرکت ساختمانی نگین

  شرکت ساختمانی نگین گستر به تعدادی بنا و کارگر در قم نیازمند است. تلفن : ۰۹۳۵۴۸۸۵۸۸۷
استخدام بنا و کارگر در شرکت ساختمانی نگین

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس