آگهی استخدامی بیرون بر شیراز 2016-08-06

استخدام بیرون بر زعفران در شیراز
  بیرون بر زعفران به افراد ذیل جهت همکاری نیازمند است. ردیف عنوان شغلی شهر ۱ کارگر ساره آشپزخانه شیراز ۲ تحویل دار خانم ۳ پیک موتوری ۴ صندوقدار خانم آدرس: میدان معلم – همت جنوبی – کوچه ۲۵ تلفن: ۰۹۳۶۷۴۳۷۹۷۷ – ۳۶۳۱۳۱۰۶

استخدام بیرون بر زعفران در شیراز

  بیرون بر زعفران به افراد ذیل جهت همکاری نیازمند است. ردیف عنوان شغلی شهر ۱ کارگر ساره آشپزخانه شیراز ۲ تحویل دار خانم ۳ پیک موتوری ۴ صندوقدار خانم آدرس: میدان معلم – همت جنوبی – کوچه ۲۵ تلفن: ۰۹۳۶۷۴۳۷۹۷۷ – ۳۶۳۱۳۱۰۶
استخدام بیرون بر زعفران در شیراز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس