آگهی استخدامی بینی سال امسال 2016-04-28

پیش بینی پاداش فرهنگیان بازنشسته سال ۹۴ و ۹۵ در بودجه امسال
  وزیر آموزش و پرورش گفت: پاداش فرهنگیان بازنشسته سال ۹۴ و ۹۵ در بودجه امسال پیش‌بینی شده که با حمایت مجلس پاداش پایان‌خدمت فرهنگیان نیز داده می‌شود. جهت مشورت و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران […]

پیش بینی پاداش فرهنگیان بازنشسته سال ۹۴ و ۹۵ در بودجه امسال

  وزیر آموزش و پرورش گفت: پاداش فرهنگیان بازنشسته سال ۹۴ و ۹۵ در بودجه امسال پیش‌بینی شده که با حمایت مجلس پاداش پایان‌خدمت فرهنگیان نیز داده می‌شود. جهت مشورت و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران […]
پیش بینی پاداش فرهنگیان بازنشسته سال ۹۴ و ۹۵ در بودجه امسال

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس