آگهی استخدامی تاکسی تلفتی سیر 2016-06-19

استخدام تاکسی تلفتی پاپون سیر
  به یک منشی به صورت شیفت عصر جهت کار در تاکسی تلفنی پاپون سیر  واقع در بلوار حوض در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۸۲۰۱۴۸۳ – ۰۹۱۷۷۱۱۸۶۰۰

استخدام تاکسی تلفتی پاپون سیر

  به یک منشی به صورت شیفت عصر جهت کار در تاکسی تلفنی پاپون سیر  واقع در بلوار حوض در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۸۲۰۱۴۸۳ – ۰۹۱۷۷۱۱۸۶۰۰
استخدام تاکسی تلفتی پاپون سیر

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس