آگهی استخدامی تاکسی تلفنی فارس 2016-06-03

استخدام تاکسی تلفنی منتظران در فارس
  به تعدادی راننده با اتومبیل دو گانه سور جهت کار در شیفت صبح و عصر در تاکسی تلفنی منتظران واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۷۹۶۷۴۴۰۵

استخدام تاکسی تلفنی منتظران در فارس

  به تعدادی راننده با اتومبیل دو گانه سور جهت کار در شیفت صبح و عصر در تاکسی تلفنی منتظران واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۷۹۶۷۴۴۰۵
استخدام تاکسی تلفنی منتظران در فارس

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس