آگهی استخدامی تدوین جهت عروسی 2016-05-10

استخدام تدوین گر جهت فیلم مراسم عروسی
  به یک نفر تدوین گر خانم مسلط به ادیوس جهت فیلم مراسم عروسی در البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۷۰۳۱۰۸

استخدام تدوین گر جهت فیلم مراسم عروسی

  به یک نفر تدوین گر خانم مسلط به ادیوس جهت فیلم مراسم عروسی در البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۷۰۳۱۰۸
استخدام تدوین گر جهت فیلم مراسم عروسی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس