آگهی استخدامی تعدادی خانم خوزستان 2016-04-17

استخدام تعدادی ویزیتور خانم و آقا در خوزستان
  به تعدادی ویزیتور خانم و اقا جهت مراجعه حضوری به داروخانه ها و گالری ها در خوزستان نیازمندیم. تلفن:۳۲۲۱۳۹۷۵ – ۰۶۱ ۰۹۳۵۹۵۷۸۸۴۷

استخدام تعدادی ویزیتور خانم و آقا در خوزستان

  به تعدادی ویزیتور خانم و اقا جهت مراجعه حضوری به داروخانه ها و گالری ها در خوزستان نیازمندیم. تلفن:۳۲۲۱۳۹۷۵ – ۰۶۱ ۰۹۳۵۹۵۷۸۸۴۷
استخدام تعدادی ویزیتور خانم و آقا در خوزستان

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس