آگهی استخدامی تعدادی دار تهران 2016-07-15

استخدام تعدادی صندوق دار در غرب تهران
  به تعدادی صندوق دار خانم تمام وقت جهت کار در فست فود در غرب تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۲۱۰۲۶۸۶۸

استخدام تعدادی صندوق دار در غرب تهران

  به تعدادی صندوق دار خانم تمام وقت جهت کار در فست فود در غرب تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۲۱۰۲۶۸۶۸
استخدام تعدادی صندوق دار در غرب تهران

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس