آگهی استخدامی تعدادی در چرمی 2016-05-18

استخدام تعدادی خانم در تولیدی مصنوعات چرمی
  تولیدی مصنوعات چرمی در همدان به به تعدادی خانم  تمام وقت نیازمند است. آدرس : خیابان اکباتان،بازار خامه فروش ها جنب پاساژ اکباتان،طبقه بالای پوشاک  / پوشاک تناز تلفن : ۰۹۱۸۹۱۶۹۷۵۸

استخدام تعدادی خانم در تولیدی مصنوعات چرمی

  تولیدی مصنوعات چرمی در همدان به به تعدادی خانم  تمام وقت نیازمند است. آدرس : خیابان اکباتان،بازار خامه فروش ها جنب پاساژ اکباتان،طبقه بالای پوشاک  / پوشاک تناز تلفن : ۰۹۱۸۹۱۶۹۷۵۸
استخدام تعدادی خانم در تولیدی مصنوعات چرمی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس