آگهی استخدامی تعدادی و تهران 2016-07-25

استخدام تعدادی تراشکار و مونتاژ کار در تهران
  به تعدادی تراشکار و مونتاژ کار ماهر در تهران نیازمندیم. خاوران شماره تماس: ۳۳۲۸۷۸۷۰

استخدام تعدادی تراشکار و مونتاژ کار در تهران

  به تعدادی تراشکار و مونتاژ کار ماهر در تهران نیازمندیم. خاوران شماره تماس: ۳۳۲۸۷۸۷۰
استخدام تعدادی تراشکار و مونتاژ کار در تهران

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس