آگهی استخدامی تعدادی و کرج 2016-06-03

استخدام تعدادی کارگر و کمک آشپز در کرج
  به تعدادی کارگر و کمک آشپز آقا در محدوده آتشگاه  واقع در البرز نیازمندیم. مزایا : بیمه + جای خواب شماره تماس: ۳۴۳۹۰۲۸۴

استخدام تعدادی کارگر و کمک آشپز در کرج

  به تعدادی کارگر و کمک آشپز آقا در محدوده آتشگاه  واقع در البرز نیازمندیم. مزایا : بیمه + جای خواب شماره تماس: ۳۴۳۹۰۲۸۴
استخدام تعدادی کارگر و کمک آشپز در کرج

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس