آگهی استخدامی تعدادی یا مانتو 2016-05-22

استخدام تعدادی چرخکار خانم یا آقا در تولیدی مانتو
  تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار (خانم یا آقا) نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۸۹۱۲۴۶۹۰ تسویه هفتگی

استخدام تعدادی چرخکار خانم یا آقا در تولیدی مانتو

  تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار (خانم یا آقا) نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۸۹۱۲۴۶۹۰ تسویه هفتگی
استخدام تعدادی چرخکار خانم یا آقا در تولیدی مانتو

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس