آگهی استخدامی تولیدی تولیدی مهیاد 2016-05-02

استخدام تولیدی پوشاک مهیاد
  به تعدادی چرخکار – اتوکار  و وردست خانم  به صورت دائم  و تسویه حساب ماهیانه در شیراز نیازمندیم. آدرس: چهارراه زند تولیدی پوشاک مهیاد شماره تماس:۳۲۳۴۶۶۷۹ – ۰۹۱۷۵۵۵۴۷۴۵

استخدام تولیدی پوشاک مهیاد

  به تعدادی چرخکار – اتوکار  و وردست خانم  به صورت دائم  و تسویه حساب ماهیانه در شیراز نیازمندیم. آدرس: چهارراه زند تولیدی پوشاک مهیاد شماره تماس:۳۲۳۴۶۶۷۹ – ۰۹۱۷۵۵۵۴۷۴۵
استخدام تولیدی پوشاک مهیاد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس