آگهی استخدامی جک و شمسی 2016-05-06

استخدام جک سازی و تراشکاری میر شمسی
  به تعدادی تراشکار و جوشکار و ماهر و کارگر فنی جهت کار در شیراز نیازمنذیم. آدرس:شهرک صنعتی بزرگ شیراز  – میدان چهار – روبروی باسکول ابراهیمی ۲ شماره تماس:۰۹۱۷۱۱۷۸۸۲۹

استخدام جک سازی و تراشکاری میر شمسی

  به تعدادی تراشکار و جوشکار و ماهر و کارگر فنی جهت کار در شیراز نیازمنذیم. آدرس:شهرک صنعتی بزرگ شیراز  – میدان چهار – روبروی باسکول ابراهیمی ۲ شماره تماس:۰۹۱۷۱۱۷۸۸۲۹
استخدام جک سازی و تراشکاری میر شمسی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس