آگهی استخدامی حسابدار شرکت شمالی 2016-06-02

استخدام حسابدار جهت شرکت در خراسان شمالی
  شرکتی معتبر در بخش غلامان خراسان شمالی جهت پروژه سدسازی به یک نفر حسابدار آقا با حداقل یک سال سابقه کاری در زمینه پیمانکاری و مسائل مربوط به بیمه پرسنل بصورت تمام وقت استخدام می نماید. تلفن: ۰۹۱۵۵۸۸۹۳۹۷- ۰۹۳۸۳۲۱۳۴۲۱ تاریخ درج آگهی ۱۳۹۵/۲/۲۰

استخدام حسابدار جهت شرکت در خراسان شمالی

  شرکتی معتبر در بخش غلامان خراسان شمالی جهت پروژه سدسازی به یک نفر حسابدار آقا با حداقل یک سال سابقه کاری در زمینه پیمانکاری و مسائل مربوط به بیمه پرسنل بصورت تمام وقت استخدام می نماید. تلفن: ۰۹۱۵۵۸۸۹۳۹۷- ۰۹۳۸۳۲۱۳۴۲۱ تاریخ درج آگهی ۱۳۹۵/۲/۲۰
استخدام حسابدار جهت شرکت در خراسان شمالی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس