آگهی استخدامی حسابدار هلدینگ تهران 2016-05-01

استخدام حسابدار هلدینگ معتبر در تهران
  هلدینگ معتبر جهت تکمیل کادر مالی نیاز به یکنفر حسابدار با حداقل ۵ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به نرم افزار تدبیر در تهران دارد فاکس:۶۶۹۲۷۳۰۹

استخدام حسابدار هلدینگ معتبر در تهران

  هلدینگ معتبر جهت تکمیل کادر مالی نیاز به یکنفر حسابدار با حداقل ۵ سال سابقه کار ترجیحا آشنا به نرم افزار تدبیر در تهران دارد فاکس:۶۶۹۲۷۳۰۹
استخدام حسابدار هلدینگ معتبر در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس