آگهی استخدامی حسابدار وقت مشهد 2016-06-02

استخدام حسابدار نیمه وقت و فروشنده در مشهد
  به یک فروشنده مسلط بر انواع تلفن همراه و یک نفر حسابدار نیمه وقت خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. آدرس: نبش کلاهدوز ۲۴.۲ تلفن: ۳۷۲۷۶۹۱۶ همراه: ۰۹۱۵۶۱۴۰۰۷۴

استخدام حسابدار نیمه وقت و فروشنده در مشهد

  به یک فروشنده مسلط بر انواع تلفن همراه و یک نفر حسابدار نیمه وقت خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. آدرس: نبش کلاهدوز ۲۴.۲ تلفن: ۳۷۲۷۶۹۱۶ همراه: ۰۹۱۵۶۱۴۰۰۷۴
استخدام حسابدار نیمه وقت و فروشنده در مشهد

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس