آگهی استخدامی خانم امور تهران 2016-05-26

استخدام خانم آشنا به امور اداری و Office در تهران
  شرکت معتبر بازرگانی در تهران جهت تکمیل کادر خود یک نفر خانم آشنا به امور اداری و دفتری و Office استخدام می نماید. تلفن: ۷۷۲۱۰۹۰۳

استخدام خانم آشنا به امور اداری و Office در تهران

  شرکت معتبر بازرگانی در تهران جهت تکمیل کادر خود یک نفر خانم آشنا به امور اداری و دفتری و Office استخدام می نماید. تلفن: ۷۷۲۱۰۹۰۳
استخدام خانم آشنا به امور اداری و Office در تهران

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس