آگهی استخدامی خانم حسابدار تبریز 2016-05-24

استخدام خانم حسابدار در تبریز
  به یک نفر حسابدار خانم با ۲ سال سابقه کار با حقوق قانون کار و بیمه در تبریز نیازمندیم. آدرس: تبریز آبرسان – چای کنار – جنب کلانتر کوچه شماره تماس: ۳۳۳۴۲۹۹۹

استخدام خانم حسابدار در تبریز

  به یک نفر حسابدار خانم با ۲ سال سابقه کار با حقوق قانون کار و بیمه در تبریز نیازمندیم. آدرس: تبریز آبرسان – چای کنار – جنب کلانتر کوچه شماره تماس: ۳۳۳۴۲۹۹۹
استخدام خانم حسابدار در تبریز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس