آگهی استخدامی خیاط رویه پاکدشت 2016-05-05

استخدام خیاط و رویه کوب مبل در پاکدشت
  یک نفر خیاط و رویه کوب ماهر مبل در منطقه پاکدشت نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۹۸۰۵

استخدام خیاط و رویه کوب مبل در پاکدشت

  یک نفر خیاط و رویه کوب ماهر مبل در منطقه پاکدشت نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۹۸۰۵
استخدام خیاط و رویه کوب مبل در پاکدشت

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس