آگهی استخدامی خیاط و گیلان 2016-08-07

استخدام خیاط مبل و روکوب کار در گیلان
  به تعدادی خیاط مبل و روکوب کار جهت همکاری در گیلان نیازمندیم. تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۲۶۲۵۹۹ و ۰۹۳۶۶۱۶۲۷۷۸

استخدام خیاط مبل و روکوب کار در گیلان

  به تعدادی خیاط مبل و روکوب کار جهت همکاری در گیلان نیازمندیم. تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۲۶۲۵۹۹ و ۰۹۳۶۶۱۶۲۷۷۸
استخدام خیاط مبل و روکوب کار در گیلان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس