آگهی استخدامی در معتبر تهران 2016-04-10

استخدام در شرکت معتبر IT در تهران
یک شرکت معتبر ITدر تهران در بخش های ذیل استخدام مینماید: کارمند بخش انبار: آقا دارای مدرک لیسانس ، ۵ سال سابقه کار مرتبط آشنا با سیستم های انبارداری ،آماده انجام کار فیزیکی، حد اکثر سن ۳۰ سال ، دارای ضامن معتبر کارشناس تاسیسات: آقا ، دارای مدرک لیسانس ، ۱ سال سابقه کار مرتبط […]

استخدام در شرکت معتبر IT در تهران

یک شرکت معتبر ITدر تهران در بخش های ذیل استخدام مینماید: کارمند بخش انبار: آقا دارای مدرک لیسانس ، ۵ سال سابقه کار مرتبط آشنا با سیستم های انبارداری ،آماده انجام کار فیزیکی، حد اکثر سن ۳۰ سال ، دارای ضامن معتبر کارشناس تاسیسات: آقا ، دارای مدرک لیسانس ، ۱ سال سابقه کار مرتبط […]
استخدام در شرکت معتبر IT در تهران

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس