آگهی استخدامی دفتر و حسینی 2016-06-15

استخدام دفتر ساختمانی و انبوه سازی حسینی
  به یک نفر منشی خانم با پوشش مناسب اسلامی آشنا به حسابداری و کامپیوتر با مزایای مناسب جهت همکاری در شیراز نیازمندیم. آدرس: تاچارا – روبروی پارک علوی – دفتر ساختمانی و انبوه سازی حسینی شماره تماس: ۰۹۱۷۱۱۷۵۹۶۳ – ۳۶۳۵۹۷۲۲

استخدام دفتر ساختمانی و انبوه سازی حسینی

  به یک نفر منشی خانم با پوشش مناسب اسلامی آشنا به حسابداری و کامپیوتر با مزایای مناسب جهت همکاری در شیراز نیازمندیم. آدرس: تاچارا – روبروی پارک علوی – دفتر ساختمانی و انبوه سازی حسینی شماره تماس: ۰۹۱۷۱۱۷۵۹۶۳ – ۳۶۳۵۹۷۲۲
استخدام دفتر ساختمانی و انبوه سازی حسینی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس