آگهی استخدامی ده شرکت تهران 2016-05-11

استخدام ده رده شغلی شرکت زرین ایگل در تهران
  به افراد زیر جهت کار در شرکت زرین ایگا در تهران نیازمندیم. ردیف عنوان شغلی جنسیت ۱ سرپرست فروش ارگانی و سازمانی ۲ سرپرست فروش تعاونی خانم – آقا ۳ سرپرست فروش هورگا خانم – آقا ۴ فروشنده تعاونی خانم – آقا ۵ فروشنده ارگانی و سازمانی خانم – آقا ۶ فروشنده هورگا خانم […]

استخدام ده رده شغلی شرکت زرین ایگل در تهران

  به افراد زیر جهت کار در شرکت زرین ایگا در تهران نیازمندیم. ردیف عنوان شغلی جنسیت ۱ سرپرست فروش ارگانی و سازمانی ۲ سرپرست فروش تعاونی خانم – آقا ۳ سرپرست فروش هورگا خانم – آقا ۴ فروشنده تعاونی خانم – آقا ۵ فروشنده ارگانی و سازمانی خانم – آقا ۶ فروشنده هورگا خانم […]
استخدام ده رده شغلی شرکت زرین ایگل در تهران

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس