آگهی استخدامی دو داربست قم 2016-07-05

استخدام دو نصاب داربست فلزی در قم
  به دو نفر نصاب داربست فلزی با حقوق و بیمه در قم نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۱۹۷۴۶۲۵۰۸

استخدام دو نصاب داربست فلزی در قم

  به دو نفر نصاب داربست فلزی با حقوق و بیمه در قم نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۱۹۷۴۶۲۵۰۸
استخدام دو نصاب داربست فلزی در قم

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس