آگهی استخدامی دو در تهران 2016-05-14

استخدام دو رده شغلی در محدوده رباط کردیم تهران
  به افراد زیر جهت کار در یک شرکت تولیدی واقع در رباط کریم در تهران نیازمندیم. رئیس حسابداری با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط مسلط به زبان انگلیسی کارشناس شبکه با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط ارسال رزومه به : ایمیل: hrunit21@gmail.com

استخدام دو رده شغلی در محدوده رباط کردیم تهران

  به افراد زیر جهت کار در یک شرکت تولیدی واقع در رباط کریم در تهران نیازمندیم. رئیس حسابداری با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط مسلط به زبان انگلیسی کارشناس شبکه با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط ارسال رزومه به : ایمیل: hrunit21@gmail.com
استخدام دو رده شغلی در محدوده رباط کردیم تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس