آگهی استخدامی دو شغلی هرمزگان 2016-04-28

استخدام دو رده شغلی جهت شرکتی در هرمزگان
  به افراد زیر جهت یک شرکت پخش مواد غذایی در هرمزگان نیازمندیم. حسابدار خانم آشنا به نرم افزار محک ۱ نفر ویزیتور خانم و آقا ۵ نفر تلفن: ۰۹۰۳۷۳۲۵۱۹۰

استخدام دو رده شغلی جهت شرکتی در هرمزگان

  به افراد زیر جهت یک شرکت پخش مواد غذایی در هرمزگان نیازمندیم. حسابدار خانم آشنا به نرم افزار محک ۱ نفر ویزیتور خانم و آقا ۵ نفر تلفن: ۰۹۰۳۷۳۲۵۱۹۰
استخدام دو رده شغلی جهت شرکتی در هرمزگان

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس