آگهی استخدامی راننده تاکسی یخ 2016-07-25

استخدام راننده در تاکسی سرویس بانوان گل یخ
  تاکسی سرویس بانوان گل یخ در قم به تعداد ۲۰ نفر راننده خانم مجرب و متاهل ( پایه ۲ ) در محدوده نیروگاه، صدوق، آزادگان نیازمند است. شماره تماس: ۳۸۷۵۳۰۲۰-۰۹۱۹۹۷۴۰۷۷۴ ساعت تماس از ۹ الی ۱۳ اعتبار این آگهی تا یک ماه می باشد.

استخدام راننده در تاکسی سرویس بانوان گل یخ

  تاکسی سرویس بانوان گل یخ در قم به تعداد ۲۰ نفر راننده خانم مجرب و متاهل ( پایه ۲ ) در محدوده نیروگاه، صدوق، آزادگان نیازمند است. شماره تماس: ۳۸۷۵۳۰۲۰-۰۹۱۹۹۷۴۰۷۷۴ ساعت تماس از ۹ الی ۱۳ اعتبار این آگهی تا یک ماه می باشد.
استخدام راننده در تاکسی سرویس بانوان گل یخ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس