آگهی استخدامی راننده وانت باربری 2016-07-20

استخدام راننده با وانت پیکان جهت باربری
  به راننده با وانت پیکان جهت کار در باربری ساکن تهران پارس در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۷۷۳۲۶۶۹۳

استخدام راننده با وانت پیکان جهت باربری

  به راننده با وانت پیکان جهت کار در باربری ساکن تهران پارس در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۷۷۳۲۶۶۹۳
استخدام راننده با وانت پیکان جهت باربری

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس