آگهی استخدامی راننده کار آمبولانس 2016-05-18

استخدام راننده جهت کار در مرکز آمبولانس
  به راننده جهت کار در مرکز  آمبولانس شبانه روزی یا شیفت طولانی ترجیحاً ساکن غرب تهران نیازمندیم. تلفن : ۴۴۶۵۴۱۰۳

استخدام راننده جهت کار در مرکز آمبولانس

  به راننده جهت کار در مرکز  آمبولانس شبانه روزی یا شیفت طولانی ترجیحاً ساکن غرب تهران نیازمندیم. تلفن : ۴۴۶۵۴۱۰۳
استخدام راننده جهت کار در مرکز آمبولانس

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس