آگهی استخدامی رستوران واقع انزلی 2016-06-13

استخدام رستوران (غازیان) واقع در بندر انزلی
  یک رستوران واقع در بندر انزلی (غازیان) به افراد زیر جهت همکاری نیازمند است : آشپز آقا – کمک آشپز آقا نیروی کار آقا برای آشپزخانه نیروی کار خانم در کافی شاپ ۲ نفر سالندار خانم حداکثر ۲۸ ساله تماس : ۴۴۴۳۸۵۰۰

استخدام رستوران (غازیان) واقع در بندر انزلی

  یک رستوران واقع در بندر انزلی (غازیان) به افراد زیر جهت همکاری نیازمند است : آشپز آقا – کمک آشپز آقا نیروی کار آقا برای آشپزخانه نیروی کار خانم در کافی شاپ ۲ نفر سالندار خانم حداکثر ۲۸ ساله تماس : ۴۴۴۳۸۵۰۰
استخدام رستوران (غازیان) واقع در بندر انزلی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس