آگهی استخدامی رستوران کویین تهران 2016-05-05

استخدام رستوران کویین در تهران
  به افراد زیر جهت کار در رستوران کویین در تهران نیازمندیم. صندوقدار کانتر کار پیک راننده  سالن کار حسابدار تلفن: ۲۲۱۹۶۳۰۰

استخدام رستوران کویین در تهران

  به افراد زیر جهت کار در رستوران کویین در تهران نیازمندیم. صندوقدار کانتر کار پیک راننده  سالن کار حسابدار تلفن: ۲۲۱۹۶۳۰۰
استخدام رستوران کویین در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس