آگهی استخدامی رستوران گره مشهد 2016-07-22

استخدام رستوران گره واقع در مشهد
  به تعدادی سالن دار حرفه ای  – کمک آشپز و آشپز ایرانی و فرنگی جهت همکاری در رستوران گره واقع در مشهد نیازمندیم. مراجعه حضوری آدرس: بین هفت تیر ۱۸ و ۲۰

استخدام رستوران گره واقع در مشهد

  به تعدادی سالن دار حرفه ای  – کمک آشپز و آشپز ایرانی و فرنگی جهت همکاری در رستوران گره واقع در مشهد نیازمندیم. مراجعه حضوری آدرس: بین هفت تیر ۱۸ و ۲۰
استخدام رستوران گره واقع در مشهد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس