آگهی استخدامی سالن آقا تهران 2016-05-11

استخدام سالن کار آقا در محدوده تجریش تهران
  تعدادی سالن کار آقا منضبط با ظاهری آراسته سن ۱۸ تا ۲۶ ساله جهت کافه رستوران در تهران نیازمندیم. تماس:۹ الی ۱۴ تماس:۰۹۰۱۶۰۳۱۴۹۰

استخدام سالن کار آقا در محدوده تجریش تهران

  تعدادی سالن کار آقا منضبط با ظاهری آراسته سن ۱۸ تا ۲۶ ساله جهت کافه رستوران در تهران نیازمندیم. تماس:۹ الی ۱۴ تماس:۰۹۰۱۶۰۳۱۴۹۰
استخدام سالن کار آقا در محدوده تجریش تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس