آگهی استخدامی سالن عروس تهران 2016-05-26

استخدام سالن زیبایی عروس شرق در تهران
  سالن زیبایی عروس  شرق در تهران جهت تکمیل کادر خود به اپیلاسیون کار، ابروکار و اصلاح کار حرفه ای نیازمند است. تماس تا یک هفته تلفن: ۸- ۷۷۲۲۳۱۹۷

استخدام سالن زیبایی عروس شرق در تهران

  سالن زیبایی عروس  شرق در تهران جهت تکمیل کادر خود به اپیلاسیون کار، ابروکار و اصلاح کار حرفه ای نیازمند است. تماس تا یک هفته تلفن: ۸- ۷۷۲۲۳۱۹۷
استخدام سالن زیبایی عروس شرق در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس