آگهی استخدامی سراشپز شرکت قزوین 2016-06-22

استخدام سراشپز ماهر در شرکت ره پویان توسعه کاسپین قزوین
آگهی استخدام سراشپز ماهر در قزوین شرکت ره پویان توسعه کاسپین به یک نفر سراشپز ماهر و حرفه ای در طبخ انواع خورش های ایرانی و همچنین ماهر در پخت غذا با برنج ایرانی و انواع کباب ها نیاز دارد. شماره تماس: ۰۹۱۲۱۸۱۴۲۴۶ ایمیل: mohammadreza.a1993@gmail.com  

استخدام سراشپز ماهر در شرکت ره پویان توسعه کاسپین قزوین

آگهی استخدام سراشپز ماهر در قزوین شرکت ره پویان توسعه کاسپین به یک نفر سراشپز ماهر و حرفه ای در طبخ انواع خورش های ایرانی و همچنین ماهر در پخت غذا با برنج ایرانی و انواع کباب ها نیاز دارد. شماره تماس: ۰۹۱۲۱۸۱۴۲۴۶ ایمیل: mohammadreza.a1993@gmail.com  
استخدام سراشپز ماهر در شرکت ره پویان توسعه کاسپین قزوین

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس