آگهی استخدامی سرزمین آبی شغلی 2016-05-08

استخدام سرزمین موجهای آبی در ۲ رده شغلی
  سرزمین موجهای آبی در مشهد جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید: رئیس دفتر: آقا با ۳ سال سابقه کاری- مسلط به زبان انگلیسی- تمام وقت انباردار: آقا با ۵ سال سابقه کاری تلفن: ۳۴۲۳۲۴۴۰

استخدام سرزمین موجهای آبی در ۲ رده شغلی

  سرزمین موجهای آبی در مشهد جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید: رئیس دفتر: آقا با ۳ سال سابقه کاری- مسلط به زبان انگلیسی- تمام وقت انباردار: آقا با ۵ سال سابقه کاری تلفن: ۳۴۲۳۲۴۴۰
استخدام سرزمین موجهای آبی در ۲ رده شغلی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس