آگهی استخدامی سرپرست حسابداری قرارداد 2016-04-30

استخدام سرپرست حسابداری و کارشناس قرارداد
  شرکت معتبر خصوصی بازرگانی- پیمانکاری در مشهد از افراد ذیل جهت همکاری دعوت به عمل می آورد: سرپرست حسابداری: یک نفر با حداقل ۱۰ سال سابقه کار کارشناس امور قراردادها: با مدرک فنی و حداقل ۱۰ سال سابقه کار- آقا ایمیل: ejob1393@gmail.com تلفن: ۳۷۶۱۲۶۶۷

استخدام سرپرست حسابداری و کارشناس قرارداد

  شرکت معتبر خصوصی بازرگانی- پیمانکاری در مشهد از افراد ذیل جهت همکاری دعوت به عمل می آورد: سرپرست حسابداری: یک نفر با حداقل ۱۰ سال سابقه کار کارشناس امور قراردادها: با مدرک فنی و حداقل ۱۰ سال سابقه کار- آقا ایمیل: ejob1393@gmail.com تلفن: ۳۷۶۱۲۶۶۷
استخدام سرپرست حسابداری و کارشناس قرارداد

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس