آگهی استخدامی سه شغلی آرایشی 2016-05-09

استخدام سه ردیف شغلی در پخش آرایشی
  یک پخش ارایشی به نیرو های زیر در اصفهان نیازمند است : انباردار با حقوق ثابت موزع با حقوق ثابت +پورسانت بازاریاب خانم / حقوق ثابت +پورسانت  محدوده کمال تلفن : ۳۲۲۶۶۷۱۷ ساعت تماس : ۸ الی ۱۷

استخدام سه ردیف شغلی در پخش آرایشی

  یک پخش ارایشی به نیرو های زیر در اصفهان نیازمند است : انباردار با حقوق ثابت موزع با حقوق ثابت +پورسانت بازاریاب خانم / حقوق ثابت +پورسانت  محدوده کمال تلفن : ۳۲۲۶۶۷۱۷ ساعت تماس : ۸ الی ۱۷
استخدام سه ردیف شغلی در پخش آرایشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس