آگهی استخدامی سه شغلی ساختمانی 2016-07-10

استخدام سه رده شغلی در یک شرکت ساختمانی
  یک شرکت ساختمانی در تهران به تعدادی منشی و بازاریاب و حسابدار خانم نیازمند است. شماره تماس:۸۸۷۳۳۸۵۲

استخدام سه رده شغلی در یک شرکت ساختمانی

  یک شرکت ساختمانی در تهران به تعدادی منشی و بازاریاب و حسابدار خانم نیازمند است. شماره تماس:۸۸۷۳۳۸۵۲
استخدام سه رده شغلی در یک شرکت ساختمانی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس