آگهی استخدامی شرکت جهت تهران 2016-04-05

استخدام شرکت تولیدی جهت امور تبلیغات در تهران
  یک شرکت تولیدی جهت امور تبلیغاتی و روابط عمومی خود به یک گرافیست با تجربه مرتبط و مسلط به نرم افزارهای طراحی در تهران نیازمندیم ایمیل:Hrm-pba@hotmailcom

استخدام شرکت تولیدی جهت امور تبلیغات در تهران

  یک شرکت تولیدی جهت امور تبلیغاتی و روابط عمومی خود به یک گرافیست با تجربه مرتبط و مسلط به نرم افزارهای طراحی در تهران نیازمندیم ایمیل:Hrm-pba@hotmailcom
استخدام شرکت تولیدی جهت امور تبلیغات در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس