آگهی استخدامی شرکت دارویی تک 2016-07-02

استخدام شرکت دارویی کیتو تک
  شرکت دارویی کیتو تک جهت تکمیل پرسنل خود در شعبه شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: عنوان شغلی  جنسیت / تعداد سابقه تحصیلات کارشناس فروش  اقا  / خانم دو نفر  مبتدی تا حرفه ای  لیسانس  کارشناس علمی  آقا / خانم دو نفر مبتدی تا حرفه ای  لیسانس منشی  خانم ۱ نفر  …. […]

استخدام شرکت دارویی کیتو تک

  شرکت دارویی کیتو تک جهت تکمیل پرسنل خود در شعبه شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: عنوان شغلی  جنسیت / تعداد سابقه تحصیلات کارشناس فروش  اقا  / خانم دو نفر  مبتدی تا حرفه ای  لیسانس  کارشناس علمی  آقا / خانم دو نفر مبتدی تا حرفه ای  لیسانس منشی  خانم ۱ نفر  …. […]
استخدام شرکت دارویی کیتو تک

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس