آگهی استخدامی شرکت شرکت بادریس 2016-06-25

استخدام شرکت بادریس
  شرکت بادریس تولید کننده سرویس خواب های نوزاد، نوجوان و جوان در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش خود در تهران از افراد ذیل را استخدام نماید. مدیر فروش و بازاریابی ۱ نفر فروشنده خانم و آقا ۲ نفر ارسال رزومه به ایمیل: info@badrisco.com فکس: ۰۲۱۷۷۷۱۵۰۳۵

استخدام شرکت بادریس

  شرکت بادریس تولید کننده سرویس خواب های نوزاد، نوجوان و جوان در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش خود در تهران از افراد ذیل را استخدام نماید. مدیر فروش و بازاریابی ۱ نفر فروشنده خانم و آقا ۲ نفر ارسال رزومه به ایمیل: info@badrisco.com فکس: ۰۲۱۷۷۷۱۵۰۳۵
استخدام شرکت بادریس

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس