آگهی استخدامی شرکت شرکت شرق 2016-05-09

استخدام شرکت زمهریر شرق
  شرکت زمهریر شرق در خراسان جنوبی به یک کارشناس عمران یا آبیاری برای پروزه آبرسانی نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۵۵۶۱۵۶۶۸

استخدام شرکت زمهریر شرق

  شرکت زمهریر شرق در خراسان جنوبی به یک کارشناس عمران یا آبیاری برای پروزه آبرسانی نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۵۵۶۱۵۶۶۸
استخدام شرکت زمهریر شرق

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس