آگهی استخدامی شرکت شرکت PITP 2016-07-18

استخدام شرکت PITP
  شرکت PITP جهت تکمیل کادر خود به یک نفر نیروی خانم مجرب و مسلط به سیستم عامل و نرم افزار  در کرمان نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۳۷۴۱۱۸۷۷

استخدام شرکت PITP

  شرکت PITP جهت تکمیل کادر خود به یک نفر نیروی خانم مجرب و مسلط به سیستم عامل و نرم افزار  در کرمان نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۳۷۴۱۱۸۷۷
استخدام شرکت PITP

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس