آگهی استخدامی شرکت شکوه قم 2016-07-02

استخدام شرکت شکوه گستر در قم
  شرکت شکوه گستر(باراکا) در قم جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است: منشی خانم مسلط به کامپیوتر با سابقه یک نیروی با سابقه آقا برای وصول مطالبات با سابقه کار در پخش شماره تماس:۰۹۱۲۷۴۷۴۸۱۵-۳۶۵۵۰۸۰۲ آدرس: میدان ۷۲ تن، جاده کوه سفید

استخدام شرکت شکوه گستر در قم

  شرکت شکوه گستر(باراکا) در قم جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است: منشی خانم مسلط به کامپیوتر با سابقه یک نیروی با سابقه آقا برای وصول مطالبات با سابقه کار در پخش شماره تماس:۰۹۱۲۷۴۷۴۸۱۵-۳۶۵۵۰۸۰۲ آدرس: میدان ۷۲ تن، جاده کوه سفید
استخدام شرکت شکوه گستر در قم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس