آگهی استخدامی شرکت صنعت فارس 2016-05-23

استخدام شرکت فاتح صنعت کیمیا در فارس
شرکت فاتح صنعت کیمیا شرکت فاتح صنعت کیمیا در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: ردیف عنوان شغل تعداد حداقل تجربه ۱  جوشکار سابمرنج ۵  ۳ سال ۲ جوشکار آرگون ۱۰  ۳سال ۳  کارشناس جوش ۱ ۵ سال ۴ کارشناس رنگ صنعتی ۱  ۵سال ۵ کاردانی جوشکاری ۴  ۳سال ۶ فیتر ۱۰  ۳ […]

استخدام شرکت فاتح صنعت کیمیا در فارس

شرکت فاتح صنعت کیمیا شرکت فاتح صنعت کیمیا در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: ردیف عنوان شغل تعداد حداقل تجربه ۱  جوشکار سابمرنج ۵  ۳ سال ۲ جوشکار آرگون ۱۰  ۳سال ۳  کارشناس جوش ۱ ۵ سال ۴ کارشناس رنگ صنعتی ۱  ۵سال ۵ کاردانی جوشکاری ۴  ۳سال ۶ فیتر ۱۰  ۳ […]
استخدام شرکت فاتح صنعت کیمیا در فارس

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس