آگهی استخدامی شرکت طرح تهران 2016-05-03

استخدام شرکت خدمات طرح پردازان آذرخش – تهران
  شرکت طرح پردازان آذرخش  در تهران فوق دیپلم یا لیسانس نرم افزار مسلط به Sql server جهت پشتیبانی نرم افزار بصورت تمام وقت نیازمند است. تلفن تماس: ( داخلی۱۰۴) ۶۶۹۱۱۰۹۶-۲۷ ایمیل:resume@tpazarakhsh.ir

استخدام شرکت خدمات طرح پردازان آذرخش – تهران

  شرکت طرح پردازان آذرخش  در تهران فوق دیپلم یا لیسانس نرم افزار مسلط به Sql server جهت پشتیبانی نرم افزار بصورت تمام وقت نیازمند است. تلفن تماس: ( داخلی۱۰۴) ۶۶۹۱۱۰۹۶-۲۷ ایمیل:resume@tpazarakhsh.ir
استخدام شرکت خدمات طرح پردازان آذرخش – تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس