آگهی استخدامی شرکت لوازم اهواز 2016-08-02

استخدام شرکت پخش لوازم خانگی در اهواز
  به تعدادی کارشناس فروش با روابط عمومی بالا و حداقل مدرک دیپلم جهت همکاری در شرکت پخش لوازم خانگی در خوزستان نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۲۲۸۲۳۱

استخدام شرکت پخش لوازم خانگی در اهواز

  به تعدادی کارشناس فروش با روابط عمومی بالا و حداقل مدرک دیپلم جهت همکاری در شرکت پخش لوازم خانگی در خوزستان نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۲۲۸۲۳۱
استخدام شرکت پخش لوازم خانگی در اهواز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس